БЪРЗОМЕРЕЦ -- WALTHER -- WALTHER PS 22
WALTHER PS 22
Бързомерец

Диаметър на стойката: 30 мм
Бърз монтаж:
Einfuss за шина Weaver база
Сила на осветеност:
11 степени


ЦEHA: 255 лв. 
  Производител:
WALTHER - UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG
Postfach 27 20
D-59717 Arnsberg, Germany
http://www.umarex.de