ГАЗОВИ СЪЛЗОТВОРНИ СПРЕЙОВЕ ЗА САМОЗАЩИТА

WWW.ORAGIE.COM
Българският интернет оръжеен магазин
Оръжеен магазин ЕВРО АРМС
Ул. Иван Денкоглу № 7
София 1000, 02/980-90-90, 0899-151815
В района зад Съдебната Палата
Тел/Факс: 02/ 980-90-90
Мобилен: 0899-151815

E-mail: office@oragie.com
e-mail: info@oragie.com
Форум: http://forum.oragie.com


ЦЕНИ НА СПРЕЙОВЕ TW-1000 ОТ 12 ДО 17 ЛВ.

СПРЕЙ NATO, INTERPOL, POLICE SECURITY, POLICE ACTION
 

Цена за 1 бр. : 6.50 лв.

УПЪТВАНЕ ЗА СПРЕЙ NATO, INTERPOL, POLICE SECURITY, POLICE ACTION

Спрей за самозащита с раздразващ газ CS.Супер парализиращ; максимален концентрат.

Натиснете бутона. Газът излиза веднага. Не пръскайте срещу вятъра. При употреба на разстояние под 1 м има опасност от увреждане на здравето. Съдържа 80 мг CS (орто-хлоробензилиденмалонилнитрил). Употребата е на собствен риск. Флаконът е под налягане. Да не се излага на пряка слънчева светлина и на температура над 50°C. Да не се пръска срещу пламъци или горящи тела. Запалимо.Годен до /виж дъното на флакона/.

При опасност натиснете бутона и се прицелете в нападателя. Действа веднага! В никакъв случай не пръскайте срещу вятъра! При неправилна употреба изплакнете очите с вода. Почистете кожата с вода и сапун и излезте на чист въздух. При употреба на разстояние под 1 м има опасност от увреждане на здравето. Съдържа 80 мг раздразващо вещество CS (хлорбензилиден-малонилдинитрил). Флаконът е под налягане. Да не се излага на температура над 50°C. Запалимо. Да не се пръска срещу пламъци.Годен до /виж дъното на флакона/.

Поръчай

 

СПРЕЙ С ПИПЕР ГАЗ PROTECT
  Цена за 1 бр. : 6.00 лв.  

УПЪТВАНЕ ЗА СПРЕЙ С ПИПЕР ГАЗ PROTECT
Защитен спрей срещу нападащи животни с пипер газ.Съдържа 3% раздразващо вещество Capsicum. При опасност натиснете бутона и насочете флакона към нападащото Ви животно. Anti-Dog действа веднага. В никакъв случай не натискайте бутона срещу вятъра. Ако попадне в очите, изплакнете обилно с вода. Измийте кожата с вода и сапун и излезте на чист въздух. При употреба на разстояние под 1 м съществува опасност от увреждане на здравето.Флаконът е под налягане. Да се пази от температура над 50°C. Да не се пръска в огън. Годен до /виж дъното на флакона/.

УПЪТВАНЕ ЗА СПРЕЙ С ПИПЕР ГАЗ PEPPER
Защитен спрей срещу нападащи животни.Съдържа естествен Oleoresin Capsicum.Насочете струята към очите, носа или муцуната на нападащото животно. Използвайте само при опасност. Не пръскайте срещу вятъра.Флаконът е под налягане. Да не се излага на температура над 50°C (например на пряка слънчева светлина). Да се пази от деца. Да не се пробива или изгаря. Запалимо. Да не се пръска срещу пламъци или горящи тела. Годен до /виж дъното на флакона/.Поръчай

 

СПРЕЙ ANTIHUND
  Цена за 1 бр. : 6.00 лв.

УПЪТВАНЕ ЗА СПРЕЙ ANTIHUND
Защитен спрей срещу нападащи животни. В случай на нужда напръскайте нападащото куче директно в очите, муцуната или устата. Не се опитвайте да бягате, останете спокоен и използвайте флакона едва когато се убедите, че кучето ще Ви нападне. Идеалното разстояние е 1 — 1,5 м. Натиснете бутона за кратко, за да избегнете изпразването на флакона.Съдържа по 0,5 % CN и CS. Разяжда! Флаконът е под налягане. Да не се излага на пряка слънчева светлина и на температура над 50°C. Да не се пробива или изгаря, дори когато флаконът е празен. Да не се пръска срещу пламъци или горящи тела. Да се държи далече от запалителни средства. Не пушете. Да се пази от деца. Не пръскайте срещу вятъра. При контакт с веществото измийте очите, респ. кожата обилно със студена вода, докато се успокоят. Съдържанието е лесно запалимо. Годен до /виж дъното на флакона/.


Поръчай 
 
Сьлзотворните спрейове като средство за самозащита
 Сьлзотворните спрейове са средство за самозащита, което е доста ефективно, когато се употреби грамотно. Конструктивно спрейовете се сьстоят от контейнер с иритант (сьлзотворно вещество), под налягане и клапан. Ефективната дистанция на използване е между 0.5-0.7м в зависимост от модела. При използване спрея образува облак иритант, поради което използването в затворени помещения не се препорьчва. Ако се наложи да употребите спрей срещу нападател, старайте се струята да попада в областа на очите, носа и устата му. Не икономисвайте веществото, но се сьобразете и с броя на нападателите (ако са повече от 1). Сьщо така не прьскайте срещу вятьра! Дрьжте спрея в затворена длан, като натискате на клапана с палец, а не с показалеца! Този захват е по-здрав и не позволява лесно избиване на спрея от рьката.

Ако успешно сте употребили спрея, не се наслаждавайте на безпомощния вид на нападателя, а бьрзо напуснете мястото на сбльська. Помнете, че веществото не изважда нападателя от строя, а само за кратко време го лишава от ефективни действия за 5-15 минути.

Не заплашвайте нападател сьс спрея! Ако вече сте го извадили употребете го веднага и срещу всички нападатели. Основното ви преимущество е изненадата.

В газовите спрейове за самозащита се използват следните активни вещества: CS,CN и PV (активен пипер и нонивамид).

CS-сьлзотворен газ сьс смесено действие(сьлзотворно,задушаващо и болезнен ефект вьрху кожата).Ефекта зависи от концентрацията.Не действа на животни.Ограничено дейсвие вьрху лица в нетрезво сьстояние.

CN-сьлзотворен газ сьс смесено действие(сьлзотворно и болезнен ефект вьрху кожата).Използва се от полицията при масови безредици.Ефекта зависи от концентрацията.Не действа на животни.Ограничено дейсвие вьрху лица в нетрезво сьстояние.

PV или OC-синтетичен или натурален извлек от особени сортове люти чушки. Силно дразнещо действие (силна болка при попадане в очите, дразнене на лигавицата на носа и гьрлото. Може да предизвика и поврьщане. Действа на животни и на лица в нетрезво сьстояние.

Продават ли се нервнопаралитични спрейове?

НЕ! Сьществува заблудата, че се предлагат спрейове с нервнопаралитичен газ. Тези газове (нервнопаралитичните) са смьртоносни дори в минимални концентрации и убиват за броени секунди ( зарин, зоман, фосген, V-газове ). Забранени са от много конвенции. В най добрия случай недобросьвестния продавач ще ви продаде спрей с CS, CN или OC ( PV ).

Какво да предпочета, спрей или газов пистолет?

Активните вещества, които се използват в газовите патрони и спрейовете за самозащита са аналогични. Сьответно ефекта при умело използване.

В полза на пистолета са по-голямата далекобойност( 3 - 4м ) и психологическия ефект.
В полза на спрейовете са тяхната простота на използване и ниската цена ( 5 - 20 лв.) 20 - 50 пьти по-ниска от тази на който и да е газов пистолет.