ВИДОВЕ ГАЗОВИ СПРЕЙОВЕ И ГАЗОВИ ПАТРОНИ
 
 
Protect — спрей с пипер
Съдържа 3% Capsicum. Флаконът е под налягане. Да се пази от температура над 50°C. Да не се пръска в огън.

Раздразващо вещество Capsicum. При опасност натиснете бутона и насочете флакона към нападащото Ви животно. Anti-Dog действа веднага. В никакъв случай не натискайте бутона срещу вятъра. Ако попадне в очите, изплакнете обилно с вода. Измийте кожата с вода и сапун и излезте на чист въздух. При употреба на разстояние под 1 м съществува опасност от увреждане на здравето.

Pepper — защитен спрей срещу нападащи животни; съдържа естествен Oleoresin Capsicum

Насочете струята към очите, носа или муцуната на нападащото животно. Използвайте само при опасност. Не пръскайте срещу вятъра.

Флаконът е под налягане. Да не се излага на температура над 50°C (например на пряка слънчева светлина). Да се пази от деца. Да не се пробива или изгаря. Запалимо. Да не се пръска срещу пламъци или горящи тела.


Жълт — Патрони с раздразващо вещество CS (хлорбензалмалонилнитрил) —80 мг в патрон. На разстояние под 1 м опасност от увреждане на здравето! Да се пази от деца.

Начин на употреба: Раздразващо вещество CS. Внимание! Разяжда! Пазете очите! Първа помощ: изплакнете очите със студена вода. Не търкайте. При сериозно обгазяване потърсете лекарска помощ. Злоупотребата предизвиква увреждане на здравето. Избягвайте директния обстрел на хора! Избягвайте употребата на алкохол, лекарства или наркотици преди или по време на срелбата. Носете антифони, за да избегнете увреда на слуха. При неправомерна употреба на мунициите производителят не носи отговорност и не изплаща обезщетения. Само потребителят отговаря за евентуални щети или телесни повреди!

Син — Патрони с газ CN
Раздразващо вещество CN (хлорацетофенон), 160 мг на патрон. На разстояние под 1 м опасност от увреждане на здравето! Годен до м. 12.2008. Да се пази от деца.

Начин на употреба: Раздразващо вещество CN. Внимание! Разяжда! Пазете очите! Първа помощ: изплакнете очите със студена вода. Не търкайте. При сериозно обгазяване потърсете лекарска помощ. Злоупотребата предизвиква увреждане на здравето. Избягвайте директния обстрел на хора! Избягвайте употребата на алкохол, лекарства или наркотици преди или по време на срелбата. Носете антифони, за да избегнете увреда на слуха. При неправомерна употреба на мунициите производителят не носи отговорност и не изплаща обезщетения. Само потребителят отговаря за евентуални щети или телесни повреди!


Черен: Supra CN — газови патрони
Раздразващо вещество CN (хлорацетофенон), 220 мг на патрон. На разстояние под 1 м опасност от увреждане на здравето! Да се пази от деца.

Начин на употреба: Раздразващо вещество CN. Внимание! Разяжда! Пазете очите! Първа помощ: изплакнете очите със студена вода. Не търкайте. При сериозно обгазяване потърсете лекарска помощ. Злоупотребата предизвиква увреждане на здравето. Избягвайте директния обстрел на хора! Избягвайте употребата на алкохол, лекарства или наркотици преди или по време на срелбата. Носете антифони, за да избегнете увреда на слуха. При неправомерна употреба на мунициите производителят не носи отговорност и не изплаща обезщетения. Само потребителят отговаря за евентуални щети или телесни повреди!


Кафяв: Патрони с „пипер“
10 патрона за защита от животни
Да се ползва изключително за защита от нападащи опасни, зли животни.

Вещество: нонивамид, „технически пипер“, 20 мг на патрон. На разстояние под 1 м опасност от увреждане на здравето! Да се пази от деца.

Начин на употреба: Вещество: нонивамид —високоефективен „технически пипер“. Внимание! Разяжда! Пазете очите! Изключително за защита от нападащи опасни, зли животни. Употребата срещу хора е забранена. Злоупотребата води до увреждане на здравето. Използвайте само при опасност. Употребата е на собствен риск. Избягвайте приемането на алкохол, наркотици или лекарства преди или по време на стрелбата. Носете антифони, за да избегнете увреда на слуха. Пазете патроните от горещина. При неправомерна употреба производителят не носи отговорност и не изплаща обезщетения. Само потребителят отговаря за евентуални щети или телесни повреди!


Тъмно кафяв: Supra — Патрони с „пипер“ (супер силни)

Вещество: нонивамид, „технически пипер“, 45 мг на патрон —супер силни. На разстояние под 1 м опасност от увреждане на здравето! Да се пази от деца.
Начин на употреба: Вещество: нонивамид —високоефективен „технически пипер“. Внимание! Разяжда! Пазете очите! Изключително за защита от нападащи опасни, зли животни. Употребата срещу хора е забранена. Злоупотребата води до увреждане на здравето. Използвайте само при опасност. Употребата е на собствен риск. Избягвайте приемането на алкохол, наркотици или лекарства преди или по време на стрелбата. Носете антифони, за да избегнете увреда на слуха. Пазете патроните от горещина. При неправомерна употреба производителят не носи отговорност и не изплаща обезщетения. Само потребителят отговаря за евентуални щети или телесни повреди!

Bodyguard — спрей с раздразващо вещество Cs

При опасност натиснете бутона и се прицелете в нападателя. Действа веднага! В никакъв случай не пръскайте срещу вятъра! При неправилна употреба изплакнете очите с вода. Почистете кожата с вода и сапун и излезте на чист въздух. При употреба на разстояние под 1 м има опасност от увреждане на здравето. Съдържа 80 мг раздразващо вещество CS (хлорбензилиден-малонилдинитрил). Флаконът е под налягане. Да не се излага на температура над 50°C. Запалимо. Да не се пръска срещу пламъци.

Police Action — спрей с раздразващо вещество Cs

При опасност натиснете бутона и се прицелете в нападателя. Действа веднага! В никакъв случай не пръскайте срещу вятъра! При неправилна употреба изплакнете очите с вода. Почистете кожата с вода и сапун и излезте на чист въздух. При употреба на разстояние под 1 м има опасност от увреждане на здравето. Съдържа 80 мг раздразващо вещество CS (хлорбензилиден-малонилдинитрил). Флаконът е под налягане. Да не се излага на температура над 50°C. Запалимо. Да не се пръска срещу пламъци. Да се пази от деца.

Police Security — уред за самозащита с раздразващ газ CS

Натиснете бутона. Газът излиза веднага. Не пръскайте срещу вятъра. При употреба на разстояние под 1 м има опасност от увреждане на здравето. Съдържа 80 мг CS (орто-хлоробензилиденмалонилнитрил). Употребата е на собствен риск. Флаконът е под налягане. Да не се излага на температура над 50°C. Да не се пръска срещу пламъци.


Interpol — уред за самозащита с раздразващ газ CS

Супер парализиращ; максимален концентрат
Натиснете бутона. Газът излиза веднага. Не пръскайте срещу вятъра. При употреба на разстояние под 1 м има опасност от увреждане на здравето. Съдържа 80 мг CS (орто-хлоробензилиденмалонилнитрил). Употребата е на собствен риск. Флаконът е под налягане. Да не се излага на пряка слънчева светлина и на температура над 50°C. Да не се пръска срещу пламъци или горящи тела. Запалимо.


NATO — уред за самозащита с раздразващ газ CS

Супер парализиращ; максимален концентрат
Натиснете бутона. Газът излиза веднага. Не пръскайте срещу вятъра. При употреба на разстояние под 1 м има опасност от увреждане на здравето. Съдържа 80 мг CS (орто-хлоробензилиденмалонилнитрил). Употребата е на собствен риск. Флаконът е под налягане. Да не се излага на пряка слънчева светлина и на температура над 50°C. Да не се пръска срещу пламъци или горящи тела. Запалимо.


Antihund — защитен спрей

Употреба: В случай на нужда напръскайте нападащото куче директно в очите, муцуната или устата. Не се опитвайте да бягате, останете спокоен и използвайте флакона едва когато се убедите, че кучето ще Ви нападне. Идеалното разстояние е 1 — 1,5 м. Натиснете бутона за кратко, за да избегнете изпразването на флакона.
Внимание: Съдържа по 0,5 % CN и CS. Разяжда! Флаконът е под налягане. Да не се излага на пряка слънчева светлина и на температура над 50°C. Да не се пробива или изгаря, дори когато флаконът е празен. Да не се пръска срещу пламъци или горящи тела. Да се държи далече от запалителни средства. Не пушете. Да се пази от деца. Не пръскайте срещу вятъра. При контакт с веществото измийте очите, респ. кожата обилно със студена вода, докато се успокоят. Съдържанието е лесно запалимо.


(за 8мм, 315к, 9РА)
За самозарядни пистолети от всички модели. При стрелба на разстояние под един метър съществува опасност от тежко увреждане на здравето. Подходящи за стрелба със сигнални ракети. Непременно да се спазва приложеното към оръжието указание за употреба.

(за 9мм)
За всички модели револвери. При стрелба на разстояние под един метър съществува опасност от тежко увреждане на здравето. Подходящи за стрелба със сигнални ракети. Непременно да се спазва приложеното към оръжието указание за употреба.

(6мм)
За револвер. При стрелба на разстояние под един метър съществува опасност от тежко увреждане на здравето. Подходящи за стрелба със сигнални ракети.

(35к)
Разтояние на стрелба над един метър!
ВНИМАНИЕ! ДА СЕ ПАЗИ ОТ ДЕЦА!