КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ за здравето Ви при УХАПВАНЕ ОТ КУЧЕ?

Тук ще намерите отговори на въпросите:

КАКВИ ОПАСНОСТИ КРИЕ УХАПВАНЕТО ОТ КУЧЕ
КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ АКО ТОВА СЕ СЛУЧИ
ПРОДУКТИ ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕЖЕЛАНИ КОНТАКТИ С КУЧЕТА
за Вас, Вашето семейство и Вашите служители.

Никой от нас не може сам да реши проблема с безнадзорните кучета. Всеки обаче може да направи възможното за своята персонална сигурност !

Моля, обърнете внимание на проблема ПРЕДИ ТОЙ ДА ВИ ЗАСЕГНЕ ЛИЧНО !

 
Човек ухапан от куче следва незабавно да потърси лекарска помощ !

Първичната помощ включва обработка на раната - измиване с вода и сапун, а при по-голяма рана - йодиране. Поставяне на ТАП - ваксина (тетаничен анатоксин), така се предотвратява възможността за развитие на тетанус.

При най-малко съмнение, че ухапването е предизвикано от бесно куче, пострадалият се изпраща в Противобесен център, където се поставя противобесна ваксина. Решението за прилагане на противобесна ваксина се взема от лекаря, извършил първична обработка на раната и разпитал пострадалия относно обстоятелствата около ухапването.

Противобесен център в София има изграден в I МБАЛ ( Първа градска болница )
Бул. "Патриарх Евтимий" №37. Кабинетът работи денонощно. Телефон за връзка: 02 8059304
Интернет: http://www.1mbal.com

За провинцията адреса на най-близката аналогична структура може да бъде получен от лекаря, извършил първична обработка на раната.

Имунизацията с противобесна ваксина се провежда в продължение на 10-30 дни. Тя започва веднага, като имунитетът се придобива 2 седмици след приключване на имунизационния цикъл. Това е единственото възможно лечение на беса и се прилага по време на инкубационния период на болестта.


.........

КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ Е
БЯС (Rabies Lyssa) ?

Най-тежката последица за човека в резултат на ухапване от куче е заболяването: БЯС (Rabies Lyssa).

Бесът е заболяване, което се проявява главно при кучетата и при хищниците от рода на кучетата: вълци, чакали, лисици.

У човека болестта се изразява в голяма възбуда на централната нервна система, последвана от гърчове главно в дъвкателната мускулатура и дихателната мускулатура. По-късно се развиват парализи, които завършват със смърт.

Причинител на болестта е вирус с големина около една десета от микрона. Естествен "резервоар" на вируса са хищниците от семейството на кучетата - кучета, вълци, чакали, лисици. Звеното, което свързва естествения "резервоар" на заразата с домашните кучета са безстопанствените (скитащи) кучета. Това е най-големият потенциален източник на зарази от бяс за хората в големите градове. От постъпващите за противобясно лекуване, най-голям е броя (около 91%) на лицата, които са били хапани или олигавени от бесни или съмнително бесни кучета.

Заразата се пренася чрез ухапване или чрез слюнка и лиги от бесно животно. Колкото ухапването е по-близо до главата, толкова инкубационният период е по-кратък. Инкубационният период трае средно между 15 и 60 дни. При ухапване на главата инкубационният период може да бъде и по-кратък от 10 дни. Налице са единични случаи, когато инкубационният период е продължил от няколко месеца до година.

Входната врата на вируса е раната, предизвикана от ухапването или незабележими драскотини или охлузвания, замърсени със слюнка на бесни животни. След "внедряване" на вируса в организма на човека, той се разпространява по нервните стволове.

ПРОГНОЗАТА Е ЛОША...


........


КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ Е ТЕТАНУС (Tetanus) ?

Възможна тежка последица за човека в резултат на ухапване от куче е заболяването: "ТЕТАНУС" (Tetanus).

"ТЕТАНУС" е остра инфекциозна болест, заразяването от която става при проникване на причинителя (тетаничните бацили) през повредената при ухапването от куче кожа на човека. Образувалият се в човешкото тяло тетаничен токсин води до увреждане на двигателните клетки на централната нервна система.

Болестта се изразява в голяма възбуда на централната нервна система, последвана от гърчове на двигателната и дъвкателната мускулатура. По-късно се развиват парализи, които завършват със смърт.

Изворът на заразата е неизчерпаем: почвата, животните, хората и много други. Най-много тетанични бацили се съдържат в наторената почва. Хората и животните изхвърлят с изпражненията си значително количество тетанични бацили. Безразборното изхождане на кучета и други животни в парковите площи на населените места прави почвата там богата на тетанични бацили.

Инкубационният период е между 4 дни и 4 седмици, рядко до 2 месеца. Колкото инкубационният период е по-кратък, толкова прогнозата е по-лоша.

За предпазване от тетанус се предприема почистване и обработка на раната и веднага след това имунизация.


Оръжеен магазин ОРЪЖИЕ.КОМ предлага няколко модела средства и продукти за самозащита срещу кучета. Посетете следните линкове за да ги разгледате:


DAZER – УЛТРАЗВУКОВО ЕЛЕКТРОННО УСТРОЙСТВО ЗА ЗАЩИТА ОТ КУЧЕТА

Кучегон Guardian

Ултразвуков Кучегон

 
.....................................................................................................
www.oragie.com
Българският интернет оръжеен магазин
Оръжеен магазин ЕВРО АРМС
Ул. Иван Денкоглу № 7
София 1000, 02/980-90-90, 0899-151815
В района зад Съдебната Палата
Тел/Факс: 02/ 980-90-90
Мобилен: 0899-151815

E-mail: office@oragie.com
e-mail: info@oragie.com
Форум: http://forum.oragie.com

.......... ............ ...........