ИЗЛОЖЕНИЕ АНТИТЕРОР
 
   
 

Дати на провеждане 09.09 – 12.09 2004
Място на провеждане Интер Експо Център
Периодичност Ежегодна
Поредност Втора
Работно време 10:00 – 18:00 ч
Организатор Агенция Булгарреклама ЕООД
Съорганизатори БАЛКАНСКИ ФОРУМ ПО СИГУРНОСТТА
Джордж Маршал клуб, България
CCO CREATIVE CONSULTING GmbH / Германия
EXPO ON THE MOVE / Белгия
ЕЪР ГРУП 2000 / БългарияИзложбата и конференцията се провеждат под патронажа на Президента на република България
и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили – Георги Първанов

Изложбена номенклатура

Индивидуални средства за защита на населението
Механични охранителни системи
Технологична защита
Системи за сигурност на дома, офиса и обществени обекти
Системи за защита на информацията
Оборудване за контрол и наблюдение на обекти
Средства за радиационна, химическа и биологична защита
Комуникационни системи
Специализирано въоръжение
Специализирани транспортни средства
Медицинска техника и обслужване
Обучение и квалификация
Паралелна програма
Международна конференция "Разширяването на НАТО – укрепване на сигурността и защита на личността"
Семинари
Презентации
Демонстрации
Работни срещи